Теодолит проверка и прилагодување

Тестирањето на теодолит треба да се врши редовно. Ова е важно за сите класи на точноста. Теодолитите наменети за работа во областа на државната одговорност мора да имаат сертификат за полагање на примарна и последователна верификација на метролошките услуги со рок определен од производителот. Во абнормална ситуација, ако уредот е изложен на неочекувани механички или климатски ефекти, се врши исклучителна калибрација и прилагодување на теодолит, бидејќи резултатите од мерењето ќе имаат голема грешка. Според резултатите од верификацијата, се донесува заклучок за соодветноста или несоодветноста за понатамошно функционирање на теодолит, што укажува на периодот на следната верификација. Во отсуство на овој документ, уредот треба да се смета за погрешен и не е дозволено да работи. Посебните метролошки услуги опремени со соодветна опрема и документација, како што се, имаат право да ги поправат, калибрираат и прилагодат теодолитите.

Теодолит

Теодолит е уред за мерење на хоризонтални и вертикални агли во геодетски, топографски и геодетски истражувања.

 • шеми и методи за верификација и прилагодување на теодолит;
 • почетни стандарди на мерните единици;
 • мерна опрема со соодветна класа на точност;
 • стандарди за сообразност на резултатите од калибрацијата и прилагодувањето на теодолитот;
 • Квалификуван персонал, кој поседува техники за верификација.

Теодолитите можат да ги имаат следните класи на точноста:

 1. Технички уреди со просечна грешка од +/- 20 "до +/- 60".
 2. Уредите се точни со маргина на грешка од +/- 2 "до +/- 15" при одредување на аголот од еден метар.
 3. Високопрецизни уреди со маргина на грешка од +/- 0,5 "до +/- 1" при одредување на вкупниот агол.

Поставување на теодолит за работа

За извршување на калибрацијата, теодолит мора да биде поставен на работната положба и инструментот мора да биде конфигуриран.

Типичен уред за теодолит

Уредот е типичен теодолит.

Прво треба да го центрирате инструментот. Вертикалната оска на теодолитот мора да биде точно усогласена со референтната точка на површината. За ова, мека линија е прикачена на специјална кука на дното на штандот. Стативот со уредот на стативот се движи до приближно совпаѓање на референтната точка со мешавина, додека треба да ја следите хоризонталната позиција на штандот. Со приближно усогласување, треба да ја проверите стабилноста на стативот и да одите до фино подесување. За да го направите ова, разлабавете ја завртката на рамката и, придвижувајќи го теодолит по држачот, постигнете точност од приближно 2-5 мм. Потоа осигурајте ја завртката.

Постави хоризонт. Вертикалната оска на уредот мора да се израмнат на мека линија. За да го направите ова, ставете го нивото на хоризонтален круг приближно на средина помеѓу било кои два шрафа за подигнување. Потоа, прилагодување на наклонот на шрафовите, поставете го нивото на нула. Свртете ја алидадата под прав агол на првобитната положба и повторно поставете го третиот завртка на нула. Следи ја инсталацијата. При вртење на алидадата во било која произволна позиција, нивото не треба да менува повеќе од една поделба. Ако отстапувањето е поголемо, постапката за нивелирање треба да се повтори.

Прилагодување на оптика за индивидуална визија. Оптичката цевка треба да биде насочена кон нешто светло и прилагодување на окуларот за да добие јасен поглед на мрежестиот. Острината на сликата може да се прилагоди со употреба на кремарни завртки. Кога работите со предмети на различни растојанија, острината мора да се коригира во зависност од растојанието.

Притоа, поставувањето на теодолит може да се смета за комплетно и да продолжи со калибрацијата.

Назад кон содржината

Операции за калибрација на теодолит

Теодолитен статив

За сигурно и правилно воспоставување на теодолит, користете специјален геодетски статив.

Производителот на уредот мора да ги специфицира параметрите за точност на уредот. За теодолитите, тие можат да бидат поделени во две групи: геометриски и оптички-механички. Точноста и прилагодувањето на оптичките параметри можат да се проверат и изведуваат само во фабрички услови. Геометриските параметри може да се проверат во метролошката служба.

Верификација на точност на израмнување. Почнете со калибрација со поставување на нивото до нулта позиција кога сте во меѓу две завртки. Потоа ротирај 180 ° и проверете. Кога менувањето на позицијата на меурот не е повеќе од една поделба, теодолит ги задоволува барањата на точноста. Ако промената е повеќе од една поделба, треба да се направат прилагодувања. 50% од офсет треба да се избере со прилагодување на нивото, 50% - со подигање на завртки. Потребно е подесување неколку пати за целосно усогласување со условите на производителот.

Верификација на точноста на инсталацијата на видното поле. Во оваа фаза, неопходно е да се провери нормалноста на оските на ротација на телескопот и оската на видување. Неопходно е да се избере забележлива точка во далечина и да се направат две мерења. Едно мерење се врши кога го насочуваме визирот до точка на левата страна, втората - од десната страна. Цевката треба да се сврти низ целиот круг. Потоа треба да ја смените позицијата на бирачот на 180 ° и да ги повторите истите мерења во истиот редослед. Според добиените резултати, можете да ја извршите пресметката на грешката на колимацијата со формулата:

Видови на верификација теодолит

Видови на верификација на теодолит: а - инсталација со две завртки; б - инсталација на третиот шраф; во - проверка на точноста на нивото на инсталација.

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

каде што L1, L2, P1, P2 - резултатите од мерењето;

Грешка во C - коломирање.

Добиениот резултат не треба да ја надмине границата на точноста специфицирана од производителот и помножена со 2. Во спротивно, неопходно е да се изврши прилагодувањето. За извршување на прилагодувањето, неопходно е да се одреди точната вредност користејќи некоја од формулите:

M = P2 + SiliM = P2-C, каде

M е вредноста за прилагодување;

P2 - резултат на мерење;

C - пресметана грешка.

Со помош на монтажен шраф, фиксирајте ја положбата на алидадата еднаква на пресметаната вредност. Сликата на гледачот во исто време треба да се премести од точката што се користи. Користејќи ги страничните прилагодувачки завртки, неопходно е да се реконструира усогласувањето на пределот и измерената точка. Операцијата треба да се изврши неколку пати за целосно да се усогласат со наведените параметри на точност.

Назад кон содржината

Верификација на перпендикуларноста на оските на ротација на теодолит и телескоп

Овој параметар треба да се провери на овој начин. На ѕидот треба да одберете точка А. која се наоѓа некаде на висина. Наместете го теодолит и прикажете го до висина на инструментот. Означете ја и обележете ја позицијата на ѕидот како А1. Потоа треба да ја свртите цевката низ зенитот и да ја повторите проекцијата. Ако втората проекција се совпадне со првата, тогаш проверката на инструментот се донесува. Во спротивно, неопходно е да се прилагоди висината на штандот со исправувачкиот шраф.

Ако на тестираниот модел не постои можност за прилагодување, уредот треба да се испрати до производителот или до специјализирана работилница.

Назад кон содржината

Верификација на точноста на инсталацијата на визирните линии

Теодолитна шема

Теодолитна шема.

Оптималната насока на цевката до точка се смета за позиција на точката во центарот на видното поле. За да го направите ова, стаклена плоча со нанесени линии во вид на крст е вметната во цевката. Сликата на моделите на различни производители се изведува на свој начин. Вообичаено е присуството на вертикални и хоризонтални ленти, како и шрафовите за прилагодување, пар за прилагодување вертикално, пар - хоризонтално. Верификацијата може да се изврши на било кој од лентите. Арбитрарно избирајте точка, насочете ја кривата на него, така што работ на една од линиите се совпаѓа со точката. Потоа полека ја ротирате цевката вертикално или хоризонтално, контролирајќи ја совпаѓањето на точка и линија. Ако точката оди надвор од линијата, треба да го прилагодите пределот. За да го направите ова, извадете го заштитниот капак, обезбедувајќи пристап до завртките за прилагодување. Завртете ги завртките, треба да постигнете целосно усогласување околу аголот на вртење на цевката. Оваа операција, исто така, може да се изврши со помош на глупак. Водоводот треба да биде поставен не поблиску од 10 метри од теодолит. За да се ослободите од вибрациите на водоводот, може да го ставите товарот во контејнер со вода, откако ќе чекате некое време, се додека не се смири и не застане.

Назад кон содржината

Комбинирање на верификација на два параметри

Верификацијата на поддржувачите на теодолитот и колимационата грешка се состои од исти операции и може да се извршат заедно. Во исто време, можете да заштедите време на работа и да добиете попрецизен резултат.

Постапката за верификација е како што следува:

Теодолит анкета

Теодолит анкета.

 1. Уредот треба да се вгради во работната положба според упатството.
 2. Означете два објекти за мерења: првиот A е на линијата на хоризонтот, вториот B е под агол V од околу 30 ° во однос на нивото.
 3. Следно, испратете го визирот од левата страна, за да ги наместите секој објект и снимете ги резултатите од мерењето.
 4. Потоа треба да го ротирате телескопот и да ги измерите овие објекти, сумирање на визирот на десната страна. Резултатите, исто така, се поправат.
 5. Потоа, слично на методот за одделна калибрација, потребно е да го вклучите бирачот на 180 ° и да го повторите целиот комплекс на мерења.

Грешката на коломирање се определува со следнава формула:

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

од дополнителните резултати од мерењето се утврди помошна вредност

С11 = ((Л11-П11 ± 180) + (Л21-П21 ± 180)) / 4, каде што:

C и C11 - главните и помошни грешки

L1 и L21 - резултатите од мерењата на објектите А и В за време на првата операција на левата страна

P1 и P21 - резултатите од мерењата на предметите A и B за време на првата операција на десната страна

L11 и L2, P11 и P2 - соодветно, резултатите од мерењата на втората операција

Грешката на наклонот на оската на вртење на цевката треба да се одреди со следните формули:

C1 = SsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

каде V е аголот на наклон на објектот Б во однос на нивото.

Понатамошните активности треба да се извршат според точките на посебна верификација.

Додај коментар