Структура и карактеристики на теодолит

Структурата на теодолит е многу важен аспект за градителите. Впрочем, теодолит е уред чија цел е да ги смени аглите на површината на земјата вертикално и хоризонтално.

Теодолитски сорти

Сорти на теодолитите.

Овој уред беше првиот изум на човештвото, вршејќи слична функција, но таквите примероци беа малку примитивни. До денес, овој уред е опремен со ниво и варијанти на електронската форма. Тие ви овозможуваат да добиете најпрецизни резултати. Удобната структура на современиот теодолит ви овозможува лесно и природно да направите преглед со апсолутната едноставност на уредот.

За правилно мерење на авионот, мора да имате соодветни знаења и вештини. Исто така, максималната прецизност на работата е можна само во сојуз со компјутерската технологија. Сепак, откако покажале трудољубивост и трпеливост, сосема е лесно да се разбере шема на работа на овој уред.

Дијаграм на типичен теодолит

Дијаграм на типичен теодолит.

Познато е дека при креирање на проект за изградба на која било зграда се вршат геодетски работи. Целта на таквите настани е точноста на поставеноста на објектната рамнина и усогласеноста на наведените димензии со развиениот план. Како што се завршени мерните работи, темелите се поставени, се подигнуваат партиции и се врши работа на завршувањето на просторијата. Теодолитот како градежен уред е едноставно неопходен за секаков вид на градба. Таквите уреди активно се користат во процесот на истражување, во геодезија, полигонометрија. Тие помагаат да вршат поправка на автомобили, разни дизајни, инструменти и машини кои припаѓаат на високотехнолошки верзии.

Уредите за оптички преглед се опремени со точки за читање кои помагаат за прецизно пресметување на локацијата на координатите. Механизмот на електронскиот тип е опремен со приказ и функции на втиснување во меморијата на поставените координати.

Описот на теодолит

Теодолит е уред со облик на буквата У, опремен со држач и телескоп. Уредот ги содржи следните елементи: круг на хоризонтални и вертикални погледи, цевка за гледање, ниво на цилиндрична форма и ногалки за подигнување.

Главните делови на првите уреди се карактеризираа со фактот дека во средишниот дел на кругот на крајот на иглата имаа линеарен уред. Се движеше слободно на остар објект, како компас железнички. Мерачот имал парчиња на кои се нацртани низи, кои служат како индекси на индексни вредности.

Технички карактеристики на теодолитите

Технички карактеристики на теодолитите.

Средината на мерните кругови се наоѓаше во горниот дел на аголот и беше јасно фиксирана. При поместување на мерниот уред, тој бил поврзан со аголот на десната позиција. После тоа, владетелот бил поврзан со другата страна на аголот. Несоодветноста на првиот и вториот извештај е еднаква на аголната вредност. Подвижниот владетел се нарекува "екстремитет".

Денешните примероци на такви уреди се разликуваат од структурни елементи:

 1. Поврзувањето на алидада со аголни точки бара употреба на цевка за гледање. Лесно се движи во однос на аголните и висинските индикатори.
 2. Насоката на екстремитетот претпоставува присуство на броење уред.
 3. Уредот е опремен со сигурен железен раб.

Ротационото движење на екстремитетот и алидадата се заснова на координација на нивната работа со помош на прицврстување и водич завртки. Нивното движење зависи од аксијалниот систем. Можно е да се инсталира теодолит на земја со помош на реквизитите. Поврзувањето на средината на подвижниот владетел со лизгачки линии што преминуваат на врвот на азимутот од интерес се изведува со низа измерена линија.

За елементите што треба да се измерат, страните се пренесуваат на површината на екстремитетот со подвижна плосна структура од вертикална форма, позната на сите со името "коломирана рамнина". Се состои од оските на очите на цевката за гледање додека се врти околу себе. Оваа линија поминува низ средината на конец мрежите и центарот на оптика на уредот.

Назад кон содржината

Главните елементи на уредот

Главните делови на теодолит:

Користење на теодолит

Во текот на изградбата теодолитот се користи за контрола на нивото на објектот.

 1. Елементот е сфера со дипломирање од 0 ° до 360 °, што овозможува мерење на аголните зони, станувајќи вид на активна мерка.
 2. Alidada е подвижен дел од инструментот кој има референтен систем во однос на лимбусот и цевката за гледање. Најчесто, преден елемент се нарекува алидада.
 3. Цевката за гледање е фиксирана на потпорите.
 4. Аксијалниот уред го помага алидадниот дел и екстремитетот да се ротираат по должината на вертикалната оска.
 5. Вертикалната сфера ги мери аглите на сличен изглед.
 6. Механизам за поддршка, опремен со завртки во висина од 3 парчиња.
 7. Завртки за прицврстување и посочување, лоцирани на подвижниот дел од теодолит.
 8. Трипод механизам, опремен со чиста кука, површина рамнина за фиксирање на уредот и имаат завртка.

Покрај тоа:

 • пермутациски винтови на ногата;
 • ниво со алидаден хоризонтален круг;
 • ниво на вертикален круг;
 • цевка за фокусирање завртка;
 • уред за читање на окуларот со микроскоп.

Теодолитот се движи на следниве начини:

 1. Преместување на визуелниот уред.
 2. Торзија на алидада и екстремитет. Ова дејство е поврзано со прицврстување на завртките и сугестивна природа.

Движењето на екстремитетите исто така може да биде различно. Така, таквото движење е често поврзано со дејството на две завртки, прицврстувајќи го делот за кој станува збор со алидада.

Повеќето современи уреди се опремени со телескоп, комбинирајќи ги страните на аголот и алидадата. Неговото движење е во однос на азимутот и висината. Така што уредот е најсигурно заштитен од случајни удари, тој се става во посебен метален случај. Тој не се плаши од какви било механички ефекти, како и неочекувани падови.

Аксијалниот уред ви овозможува непречено вртење на екстремитетите и алидадата, завртките ја контролираат самиот момент на торзија.

За да го поправите уредот на земја, треба да подготвите специјален статив. Поврзувањето на лизгачката линија и средината на кругот на мерење се изведува со нишка.

Плочата на коламацијата која се движи, која се појави како резултат на ротација на оските на оската на цевката за гледање во близина на средината.

Во суштина, теодолит е уред кој бара добро координирана и прецизна работа. Особено се бара за почетници. Затоа, пред да започнете со работа, треба да се запознаете со инструкциите.

Назад кон содржината

Редоследот на инсталирање на уредот

Теодолитен статив

За правилно инсталирање на теодолит, потребен е посебен геодетски статив.

 1. Теодолитот е фиксиран на статив, во некои случаи се врши калибрација.
 2. 2 се одредуваат сите точки за мерење.
 3. Фолијата за завртување или диоптерскиот прстен овозможува да се насочи цевката до избраните обележја.
 4. Уредот за гледање се движи до точката во прашање. Хоризонталниот круг ги пресметува саканите индикатори.
 5. Со олабавување на фиксирачкиот шраф, цевката се движи во насока на стрелките на часовникот до друга точка, броевите се запаметени.
 6. Визуелниот уред е преведен преку зенитот. Мерењата се вршат слично. Како резултат на тоа, се добива просечната вредност на сите читања.

Употребата на теодолит вклучува воведување во практика на кружен прием. Овој метод активно се користи во случај кога станува збор за мерење од една точка. Можете да го направите вака:

 1. Уредот се поставува веднаш над точката. На екстремитетите во овој случај се движи до нула марки.
 2. Алидадата се ротира, комбинирајќи ги нултата вредност на микроскопот со вредностите на слични вредности на притисок на мерното тркало. Потоа завртката е малку олабавена, алидадата е фиксирана, а цевката е насочена кон објектот.
 3. Шрафот за заклучување е цврсто фиксиран, потоа се пресметуваат добиените вредности.
 4. Понатаму, во процесот на поместување на елементот за гледање, тој е насочен кон објектот под студија.
 5. Алидада се враќа на почетната позиција, и на сличен начин се прават и читања на друг план.
 6. Пресметана просечна вредност земајќи ги предвид грешките.

Назад кон содржината

Оптички и електронски теодолити

Во блиското минато, таквите уреди биле користени од геодезистите. Сега има доволно аналози кои служат како добра замена за такви уреди. Тие се оптички и електронски. Автоматски теодолитите можат да ги читаат. Тие се опремени со течен кристален екран, можете да ги видите сите потребни информации за него. Таков уред се одликува со максимална точност и висока брзина. Обезбедената видливост го олеснува разбирањето на нејзините димензии. Електронските типови на такви уреди не содржат уреди за складирање.

Меѓу недостатоците на таквите структури неопходно е да се одвои потчинетоста на електричната енергија. Во овој случај, оптичкиот уред ќе стане неопходен асистент. Не зависи од нивото на полнење на батеријата.

Во времето на избор на уредот, треба да проверите дали уредот има обврска за гаранција и детални инструкции. Потребно е внимателно да се проучува стекнувањето на уредот. Современиот пазар има голем избор на вакви уреди, секој од нив има своја вредност.

Избирајќи го уредот што го сакате, не можете да се грижите за добивање на погрешни вредности на координатите и висините на изучените објекти.

Додај коментар