Користење на теодолит

Факт подолу е опис на тоа што е теодолит.

Многу често во различни полиња на активност постои потреба за мерење на агли. Вообичаениот девизен транспортир тука ќе изгледа смешно. Затоа, постои посебен уред со интересно име "теодолит". Ова е мерно уред, кој се користи во геодетски или топографски истражувања и само на градилиште, што се користи за мерење на хоризонтални и вертикални агли. Мерењата се вршат со помош на пронаоѓач на низа или компас.

Употребата на теодолит во градежништвото

Теодолит е уред дизајниран за мерење на хоризонтални и вертикални агли.

Теодолит: принципот на дејствување

Теодолитот се појавил во 17 век. Потоа тој во себе ги комбинираше два корисни уреди: уред за мерење на агли и телескоп. Денешните модерни теодолити се исто толку популарни. Тие се користат во геодезијата и во текот на изградбата на индустриски објекти, каде што не само производството туку и безбедноста на луѓето зависи од точноста на локацијата на инсталациите.

Првите теодолити ја имале следната конструкција:

Теодолит уред

Теодолит уред.

 • инструментот имаше goniometer круг, нејзиното друго име беше "екстремитет", во центарот на која имаше стрела ротира на игла, како игла компас;
 • на владетелот имало исечоци, опремени со нишки, со чија помош пресметката била извршена;
 • аголниот круг беше прикачен на врвот на аголот потребен за мерење;
 • вртење, потребно е да се комбинира аголот со било која нишка, тоа беше првата марка;
 • од истиот принцип, забележан е и вториот белег;
 • разликата е еднаква на вредноста на аголот.

Современите теодолити не се разликуваат во дизајнот и принципот на работа, со единствена разлика што има значително подобрување во дизајнот.

Назад кон содржината

Класификација на современи теодолити

Теодолитите може значително да се разликуваат. Тоа зависи од нивните специфични карактеристики. Да разгледаме подетално класификацијата на оваа алатка.

Сорти на теодолитите:

Теодолитот на работа

За правилна работа, теодолитот мора цврсто да се монтира на статив.

 1. Ако ја земеме предвид точноста, алатките се поделени во точна, техничка и висока прецизност. Стандардната девијација на овие алатки е до 15, повеќе од 20 и до 1 секунда, соодветно.
 2. Теодолитите се разликуваат според нивниот дизајн. Значи, прави разлика помеѓу едноставните и повторувачки теодолити. Во едноставна форма на алатката, стрелката е безбедно прицврстена на вертикалната оска, додека во случај на повторувачки екстремитети со стрелка, тие ротираат заедно и одделно. Одделна ротација и овозможува да се измери аголот со повторување.
 3. Едноставните теодолити се поделени во фото-филмови и гиротеодолити. Според нивната структура, тие се наменети за употреба во одредени области.
 4. Денес, главно се користат електронски теодолити. Овој тип на мерниот уред има посебен уред кој ги мери координатите на точките, поради што се извршуваат пресметките. Покрај тоа, овој мерниот уред ви овозможува да работите во текот на ноќта.
Назад кон содржината

Современи теодолити - кои се подобри?

До денес, произведуваат два вида на оваа алатка: оптички и електронски. Невозможно е да се каже кој е подобар. Секој има свои добрите и лошите страни.

Оптичкиот теодолит се разликува само во тоа што бара подготовка за работа. Мора да биде правилно инсталиран со употреба на цилиндрично ниво, следејќи ја точната хоризонтална положба. Има три завртки за подигање. Тие мора да бидат соодветно прилагодени за да го донесат инструментот во работна состојба. Освен тоа, оптичкиот теодолит има телескоп, кој е неопходен за спроведување на набљудувања.

Видови на верификација теодолит

Видови на верификација на теодолит: а - инсталација со две завртки; б - инсталација на третиот шраф; во - проверка на точноста на нивото на инсталација.

Електронскиот теодолит прави автоматски мерења. Имајќи дисплеј со течни кристали, тој точно ја одредува вредноста и го прикажува на екранот. Тоа е само такви уреди не се сеќавам на вредности. Тие треба да се користат само таму каде што има електрична енергија, бидејќи електричниот алат нема батерии. Во други случаи, исто така се користи оптички уред.

Упатствата за употреба се за секој уред од кој било модел, па користењето нема да предизвика никакви проблеми.

Како резултат на тоа, можеме да заклучиме дека изборот на алатка директно зависи од лицето што ќе се користи. Тој мора да одлучува за финансиските трошоци, удобноста и карактеристиките на уредот.

Секој модел на теодолит има свои технички карактеристики. Тие значително се разликуваат во функции како што се осветлување, видното поле, цените, поделбата на скалата, грешките итн.

Ние ги набројуваме главните карактеристики кои се однесуваат на повеќето сорти на мерниот уред:

 • Теодолитна маса со просечен држач од 4 до 5 кг;
 • работна температура на уредот -40 - +50 Целзиусови степени;
 • просечната грешка на уредот е 0.1 ";
 • скала поделба цена - 1 ";
 • гаранција од производителот - 3 години.

Пред да набавите теодолит, внимателно треба да ги проучите спецификациите и да дадете гаранција.

Назад кон содржината

Инструкции за теодолит

Употребата на кој било уред мора да се врши строго во согласност со упатствата, кои содржат упатства за апликацијата.

Упатството ги содржи наведените безбедносни мерки насочени повеќе кон правилната употреба на мерниот уред, при реализацијата на точните мерења.

Дијаграм за мерење на вертикални агли со теодолит

Шемата за мерење на вертикалните агли од теодолит.

 1. Мерење на хоризонталниот агол. Пред да започнете со мерењето, инсталирајте го теодолит во правилна работна положба. Во зависност од сортата и моделот, различни израмнување и центрирање се изведуваат за да се постигне најточен и точен индикатор. Понатаму, поставувајќи ја оската на вртење на врвот на работниот агол на мерење, тие се земаат за фиксирање на индикаторите. Кога кругот "лево" ја насочува цевката кон првата страна од аголот и ја фиксира неговата вредност. Потоа, свртувајќи се во насока на стрелките на часовникот, цевката ја достигнува втората страна, каде што ознаката е исто така фиксирана. Пресметајте ја разликата, вредноста се меморира. Истата постапка се изведува со кругот "десно". Пресметајте ја вредноста на аголот. За прецизно одредување на вредноста на измерениот агол, го земаме аритметичкиот просек од две количини.
 2. Мерење на вертикалниот агол. Таа користи вертикален круг, каде што се комбинирани центарот на екстремитетот и геометриската оска. Во овој случај, екстремитетот мора да биде сигурно фиксиран на едниот крај на оската. Како и со мерењето на хоризонталниот агол, во зависност од моделот и типот, поставете го теодолитот во работна состојба. Следно, треба да го одредите местото на нула, а потоа да го броиме горниот круг во два чекора. Вредностите во техниките на "десно", "лево" се пресметуваат и се паметат. Аритметичкиот просек ќе биде конечната вредност на измерениот агол.

Електронскиот и оптичкиот теодолит треба да се користи само за наменетата цел. Содржината на прирачникот мора да се почитува за време на работата. Со купување на теодолит во специјализирана продавница, автоматски добивате можност за гарантен сервис. Затоа, во случај на дефекти, веднаш треба да побарате помош од специјалист. Во спротивно, уредот може целосно да го извадите од работна состојба.

Додај коментар