Компетентен избор на ниво

Како што знаете, нивото е најпопуларен тип на уред за мерење на геодетскиот терен. Со помош на овој механизам се откриваат разлики во висината помеѓу различните точки на една територија. Овој метод на мерење се применува и при одредување на геометриската разлика на кој било дел од структурата со нивелирање.

Употреба на ниво

Нивото се користи за мерење на геодетски терен.

Помош при изборот на ниво

Пред да го купат, пред сè, неопходно е да се проучат видовите уреди и да се одлучи кое ниво да се избере: оптички, дигитални или ласерски. Секој тип е избран врз основа на целта на нивото. Постојат неколку фактори кои влијаат врз изборот на опрема:

 • создавање точни геодетски структури;
 • инсталација на техничка опрема;
 • предвидување на степенот на слегнување на предложената конструкција;
 • користете кога декорирате одредена област.
Назад кон содржината

Оптички нивоа

Уред за оптичко ниво

Уредот е оптичко ниво.

Денес, најпопуларниот тип на ниво се автоматски оптички уреди. Прво, ова се должи на високата прецизност на уредот. Овој индикатор е откриен со средната квадратна грешка, која по правило е означена во милиметри. Оваа грешка има отстапување од само неколку милиметри, дури и со оптички уреди со ниска цена. Цената на нивоата го одредува степенот на зголемување на прегледот: колку е поголема точноста, толку е поголема цената на уредот.

Во моментов, на пазарот нуди различни видови на оптички нивоа. Бидејќи уредот има едноставен дизајн, уредите се разликуваат само по изглед. Ако уредот е внимателно управуван, тој ќе трае долго време. Ова е една од различните предности на оптичките нивоа.

Како универзален мерна алатка, подобро е да се избере оптичко ниво. Со помош на структурата на удари, наменета за мерење на долги растојанија, можете да ги измерите интервалите помеѓу потребните точки. Вградениот екстремитет е дизајниран за прецизно обележување на аголни структури. Овие пресметки се доволни за да ја извршат потребната работа во одредена област.

Работата на ласерско ниво

Работата на ласерско ниво.

Поради својата разновидност, оптички уреди се користат во многу области. Нивото се користи во следниве случаи:

 • поставување на израмнувачки потези;
 • изведување на индустриски, геодетски и градежни работи;
 • регулирање на пласманот;
 • мерење на основата на објектот;
 • создавањето на наклонот на покривот;
 • контрола на висината на објектот;
 • предвидување на слегнување на почвата и зградите.

Мерењето се изведува со користење на специјален статив, бидејќи без потпорна конструкција, пресметките со висока точност не се можни. Сите мерења се изведуваат со помош на израмнувачки шини со потребниот метрички систем (mm, dm).

Домашниот пазар главно нуди технички нивоа, кои имаат точност во опсег од 1-2,5 mm.

Поретки се повеќе точни инструменти (0,3-0,7 mm), кои се користат за пресметување на точноста на категориите I и II. Специјални мерни совети и ребра се вклучени.

Назад кон содржината

Дигитални нивоа

Дигитално ниво

Дигиталното ниво има интегриран уред кој ги чува претходно добиените податоци.

Неодамна, дигиталните нивоа станаа популарни на глобалниот пазар. Овој тип на уред се смета за напреден развој кој спаѓа во категоријата на високотехнолошки уреди.

Уредите за оптички тип се многу далеку зад дигиталните во смисла на автоматизација на добивање на потребните информации. Последните ги извршуваат потребните пресметки многу побрзо, истовремено пресметувајќи податоци со висока точност.

Дигиталните уреди се опремени со процесор кој го пресметува вишокот на потребното ниво. Уредот има интегриран уред кој ги чува претходно добиените податоци. Сите податоци се мерат во дигитален формат, па човечкиот фактор не влијае на резултатот. Ова ви овозможува да ги намалите трошоците за екипажот, без да ја изгубите способноста да вршите многу прецизни пресметки на теренот.

Во текот на работата, можно е да се избере најточен резултат, бидејќи сите информации за истражувањето остануваат во форма на дигитално снимање. Тоа може да се пренесе на компјутер, каде што обработката ќе се врши со помош на специјално дизајниран софтвер.

Дигиталното ниво претпоставува употреба на специјални летви наменети за висока прецизност на мерењата. Кога купувате шини, треба да сметате дека деталите за друго производство може да се разликуваат од постојните. Ова се должи на големината на шините, што може да има разлики меѓу нив.

Дигиталните уреди најчесто се користат во мерењето на пејзажот. Тие се способни најпрецизно да го одредат депонирањето на зградите. Тие се користат за следење на движењето на почвата, кое се наоѓа блиску до површината на земјата. Дигиталните уреди се многу корисни во изградбата на објекти како што се тунели, суспендирани мостови, облакодери и брани.

Дигитално ниво

Со оглед на дополнителни детали, цената на таквата алатка може да достигне до 250 илјади рубли.

Цени за таква алатка може да биде од 90 до 250 илјади рубли. со оглед на дополнителни детали. Вредноста на трошоците е под влијание на обемот на работа што треба да се направи, точноста на податоците и квалитетот на изработката. Дигиталното ниво во голема мера ги поедноставува пресметките при градење големи објекти. Таа е составен дел на модерната конструкција.

Изборот на ниво треба да се направи земајќи го предвид фактот дека искусен специјалист кој добро ја познава процедурата за пресметка ќе работи со него. Овие барања се однесуваат на дигитални и оптички инструменти.

Назад кон содржината

Ласерски нивоа

Најновиот тип на нивоа се ласерски уреди кои се дизајнирани да се користат дури и без потребните вештини и искуство. Таквите уреди се доведени до највисок степен на автоматизација, така што целата работа се изведува речиси без човечка интервенција. Ласерските нивоа се широко распространети во областа на градежништвото, дојдоа да ги заменат измените линии и нивоата.

Сите видови на ласерски уреди се поделени во две класи:

Ласерско ниво

Нивото на проекционото ласерско се користи за работа во затворен простор.

 • проекција;
 • ротационен.

Уредите варираат во смисла на цел и дизајн.

Првиот тип вклучува нивоа дизајнирани за внатрешна употреба. Тие можат да изградат авион врз основа на ласерски зраци. Уредот е опремен со ласерска призма, проектирајќи одреден број на авиони под агол до 110 °. Ласерскиот зрак покрива растојание од 25-35 m.

Теренот се израмнува автоматски: ова се случува со помош на специјално нишало, кое гради авион со отстапувања до 5 °. Затоа, влијанието на човечкиот фактор е целосно елиминирано, уредот може да се инсталира на око, но сепак ќе го мери дадениот авион со висока точност. Доколку нивото не е поставено правилно, тој автоматски ќе се исклучи и ќе даде неточен сигнал за локација.

Наједноставните нивоа на ласери се способни да проектираат дводимензионални авиони со само 2 зраци. Ова е најчестиот тип на ласерски уред на пазарот денес. Покрај нив, постојат и нивоа, проектирање на ласерски зраци во неколку призми, формирајќи континуирана рамнина. Таквите уреди се дизајнирани за посложени операции. Тие ги обезбедуваат неопходните информации одеднаш до неколку различни специјалисти кои ги извршуваат своите активности на одреден објект.

Нивоата на проектирање главно се користат во просториите. Тие овозможуваат да ги добијат потребните податоци за израмнување на подот, монтажа на шини, поставување на тавани, распоред на вратите и прозорските отвори, поставување на плочки и поставување ѕиден мебел.

Ласерско ниво на ротацијата

Ласерското ротационо ниво се користи во отворени области.

Одредени типови на проектирање нивоа работат врз основа на ласерски приемник, кој мора да се купи одделно. Овој уред е потребен за да ја идентификува неопходната рамнина, која може да се креира како проектирачки и ротирачки уред. Идентификуваат авионот може да биде со око. Но, под вакви услови како што е заслепувачката сончева светлина или големо растојание од уредот, невозможно е да се види ласерскиот зрак.

Главниот дел од приемникот е мал дел кој е осетлив на светлина и зрачење. Ако зракот падне на посакуваниот дел од уредот, ја сигнализира точноста на пресметките со помош на LED диоди и специјален дисплеј.

Вториот тип на уреди создава дводимензионална рамнина со помош на голема брзина на ротација на ласерскиот зрак. Инсталирањето на ротационо ниво се врши со користење на ниво на меур (наједноставниот уред) или гироскоп (уред со висока точност).

Таквите уреди се користат за вршење на работа на отворен простор. Тие најчесто се користат во комбинација со ласерски приемници кои доаѓаат стандардни со купувањето. Приемниците за ротациони нивоа одржуваат растојание до 650-800 метри оддалеченост од уредот.

Назад кон содржината

Препораки за избор на ниво

Потребно е да се пријде на изборот на ниво што се одвивало од област на нејзина примена. Ако ви треба евтин и прецизен уред дизајниран за општ тип на работа, прво мора да обрнете внимание на оптички инструменти. За да изберете таков уред не е потребно стручно знаење и искуство во градежништвото. Ова се должи на фактот дека тие работат според еден принцип, односно се разликуваат малку.

Избор на дигитално ниво е препорачливо ако ви треба мерна опрема за предвидување на таложење на површините на почвата и изградба на големи објекти. Во овој случај, треба да го купите уредот од докажани производители на прегледни уреди од светска класа. Тука спаѓаат Тримбл, Леица и Сокија.

За завршувањето во мали простории, ласерското ниво на тип на проекција ќе биде најдобриот избор. Уредот е избран со ориентација за претстојната работа. Кога купувате, треба да обрнете внимание на поскапи уреди, бидејќи има многу ниско-квалитетни ласерски нивоа на пазарот.

Додај коментар