Која е разликата помеѓу уредот и израмнување на теодолит за

Современи работи за поправка и градежни работи не се комплетни без употреба на прецизни инструменти за мерни нивоа. Со нивна помош, тие ја мерат разликата во висината помеѓу точките од просторот кои се далечни едни од други. Во овој случај, двата уреди даваат обратна слика поради оптичките цевки.

Разликата помеѓу теодолит и ниво

Теодолитот ги мери вертикалните и хоризонталните агли, а нивото ви овозможува да ја поставите точната локација на објектот во вселената.

Овој процес на мерење се нарекува израмнување. Може да биде хидростатска, барометарска, тригонометриска и геометриска.

Главната разлика на теодолит од ниво

Назад кон содржината

Главните разлики при користење на оптички мерни уреди

Ниво на уред

Израмнување на основните контроли.

Широката употреба на ласерска мерна опрема во градежништвото не дозволува да се обезбеди конечна победа над теодолитите и нивоата, кои отсекогаш имале традиционална употреба при изведување на геодетски работи. Која е разликата помеѓу проучуваните уреди?

Каков ефект има грешката врз точноста на мерењето? Дали постојат посебни ограничувања кои не треба да се пречекорат? Како да се земе предвид висината на теренот за изградба на мапи? Овие прашања може да се одговорат, знаејќи ги различните карактеристики на теодолит и израмнување.

Теодолитот е уред кој овозможува мерење на хоризонтални и вертикални агли. Алатката ви овозможува прецизно да ја одредите големината на измерените агли помеѓу различните точки во вселената. Важноста на поврзувањето на зградите со одредени точки е поврзана со мерењето на аглите меѓу нив во вселената. Имајќи ги предвид добиените резултати, можно е да се направи обележје на контурите на зградите, профилот на патот и другите количини утврдени со точното мерење на резултатот.

Мерењата направени со помош на оптички теодолит се поделени во 3 класи. Ова може да вклучува такви видови уреди како:

  1. Точните оптички теодолити, кои обезбедуваат грешка во рок од 2-5 секунди, таквите модели се најчесто извршени за време на градежните работи.
  2. Прецизност, која помага да се обезбеди грешка во опсег од 1 секунда.
  3. Технички оптички теодолити со точност од 1 минута.

Тие се користат во областа на подобрување на почвата, во шумарството и на други места, чија студија не бара мерења со висока точност. Со помош на прецизни теодолити, можете да ги следите деформациите на зградите, што се појавуваат со текот на времето, во зависност од влијанието на условите на животната средина и сопствената тежина на градежните објекти.

Назад кон содржината

Висококвалитетни мерни уреди

Теодолит

Теодолитот контролира.

Градежните професионалци применуваат барања за висок квалитет за градилиштата, кои секогаш со текот на времето се зголемуваат. Со цел да се исполнат сите потребни услови за изградба на згради, градителите мора да преземат многу различни мерења за да ги утврдат неточностите направени за време на работата. Ова ви овозможува да го преместите целиот процес на градење понатаму, земајќи ги предвид сите грешки кои ќе бидат поправени навремено.

Висококвалитетно однесување на сите мерења бара употреба на геодетски инструменти кои се дел од прилично голема група на мерни инструменти. Специфичен мерна инструмент е дизајниран да изведува специфични мерења. Во исто време, постојат инструменти за мерења кои се мулти-профили со широк спектар на можности.

Ако ги споредиме двата уреди за специјални мерења, тогаш употребата на теодолит е поврзана со повеќето универзални мерења во споредба со ниво чија специјализација е потесна. И покрај ова, двата типа на мерни уреди имаат широк спектар на апликации.

Теодолитот се карактеризира со двоканален оптички систем, кој го обезбедува механизмот со најстариот независен и сигурен систем поврзан со изградбата на сликата од 2 кругови кои се во рамнината на една скала. Референтниот систем на теодолит е поврзан со употреба на микроскоп, кој има одредена поделба на цените. За да се одвојат круговите на теодолит, се обезбедуваат поединечни удари.

Назад кон содржината

Кои се нивоата што се користат за мерење?

Нивелирање шема

Израмнување на шемата.

За различни типови на мерења се користат различни типови на нивоа, кои се разликуваат според видот на инструментот и принципот на неговото функционирање. Користете ласерски и дигитални нивоа кои се електронски. Употребата на такви уреди како оптички нивоа овозможува процес на геометриско израмнување.

Мерниот инструмент има телескоп со окуларот. За фиксирање на цевката, користете специјален држач со платформа за подршка, како и систем на завртки, што овозможува ротирање на нивото на страната во хоризонталната рамнина.

Можете да го зајакнете оптичкото ниво со помош на дигање завртки кои ви дозволуваат да се даде на алатката потребната работна позиција. Можно е да се направи хоризонтално движење при преземање на потребната референтна точка преку употреба на вилушка за покачување. За да ја задржите оската на видување, која е хоризонтална, во нивото е обезбеден автоматски компензатор кој ви овозможува да ја зголемите не само брзината со која се изведува мерењето, туку и нивната точност.

Употребата на геодетски инструмент, кој исто така може да биде електронско ниво, овозможува попрецизни мерења. Достапноста на софтверот на инструментот е поврзана со можноста за обработка на добиените мерења во реално време, што се прави со максимална точност. Уредот за складирање помага да се поправат сите добиени мерења.

Назад кон содржината

Карактеристики на дизајнот на ласерско ниво

Мерење по ниво

Ниво на мерна шема.

Денес, ласерските нивоа се користат во градежништвото, дизајнерските карактеристики на кои се поврзани со леснотијата на користење на овие алатки. Принципот на работа на оптички, ласерски или електронски ниво се разликува, во зависност од механизмите на инструментите. На пример, дизајнот на ласерско ниво се карактеризира со присуство на ласерски емитер кој обезбедува ласерски зрак во вселената во присуство на оптичка призма.

Ласерските зраци, кои произлегуваат од нивото, доведуваат до формирање на отворен простор на две рамнини кои се наоѓаат перпендикуларно, кои се пресекуваат едни со други. Ако се водени од нив, тогаш можно е да се усогласат различни површини (ѕидови, подот, влезови). Работата на таквите нивоа ви овозможува да ги нарекувате позициони или статични.

Доделување на ласерски нивоа на ротациски тип. Тие се одликува со забрзано темпо на работа поради вградениот електричен мотор, кој им овозможува на ласерскиот емитер да се ротира преку 360 °.

Улогата на призма во такви уреди се изведува со фокусирање на објективи кои создаваат точка во надворешниот отворен простор, кој е видлив со голо око. Оваа точка се претвора во линија, која е идеална линија. Овој тип на нивоа се користи за изведување на поправки и завршни работи поврзани со вградување на ѕидови од ѕид хартија, поставување на плочка, уред на плинтуси итн.

Назад кон содржината

Кои карактеристики на дизајнот имаат теодолит?

Теодолит уред

Шема уред теодолит.

Теодолитот е уред кој овозможува мерење на хоризонталните и вертикалните агли на теренот. Првите теодолити имале владетел, кој бил поставен на самиот врв на иглата во центарот на гониометрискиот круг. Ротацијата на владетелот на врвот на иглата личи на движењето на иглата на компасот.

Владетелот имал посебни намалувања низ кои се свиреле нивите, играјќи ја улогата на индекси за известување. Гониометрискиот круг во центарот беше комбиниран со врвот на измерениот агол, по што беше цврсто фиксиран.

Тогаш првата страна на аголот беше комбинирана со владетелот, кој беше свртен, земајќи го предвид бројот 1 според скалата, која гониометарот ја имал. Втората страна на аголот потоа беше комбинирана со владетел, истакнувајќи го одбројувањето број 2. Следно, ја пронајдовме разликата помеѓу вредностите на примероците бр. 2 и број 1, а резултатот е еднаков на аголот. Подвижниот владетел беше наречен Алидад, а зборот "екстремитет" беше името на гониометрискиот круг. За да се комбинираат владетелот и страните на аголот, се користеле везири, кои сѐ уште биле на примитивно ниво.

Назад кон содржината

Уреди кои се дел од дизајнот на теодолит

Вертикално мерење на агол од теодолит

Шемата на мерење на вертикалниот агол на теодолит.

Современите теодолити се карактеризираат со истите принципи на работа и имињата на структурните елементи. Идејата за мерење на агли е поврзана со присуството на телескоп кој ја комбинира алидадата и страни на аголот. Цевката мора да се ротира не само во висина, туку и во азимут.

Уредот има уред на скалата за бирање, што ви овозможува да го прочитате. За изградбата на теодолит е обезбедена трајна метална обвивка. Со цел алидадот со лимба да се доведе во мазна ротација, се обезбедува систем на оски.

Процесот на движење во круг од овие елементи се регулира со помош на завртки за прицврстување. За да се воспостави теодолит на површината на земјата, користете специјален статив. Исто така постои и оптичко опаѓање (овес со влакно), кое овозможува комбинирање на измената линија и центарот на екстремитетот.

Страните на аголот за време на мерењето треба да бидат дизајнирани на рамнината на екстремитетот со вертикална рамнина, која е подвижна и се нарекува коломизација. Висинската оска на телескопот е вклучена во нејзиното формирање кога ротира околу својата оска.

Теодолитот, пак, има хоризонтални и вертикални нишки наредени во дијаметри. Благодарение на овие теми е видување. Кога две хоризонтални навои се наоѓаат на еднакво растојание од едноставната вкрстена нишка, која е хоризонтална, се нарекуваат опсези.

Назад кон содржината

Разлики во теодолитните и нивоата уреди

Главните разлики помеѓу мерните инструменти на нивото и теодолит се поврзани со дизајнот на нивните механизми.

Оптичко ниво

Дијаграм на елементите на оптичкото ниво.

Разликите на инструментите може да се забележат во присуство на двоканален референтен систем за теодолит и мерна шипка со потези на ниво. Во првиот случај, оптичкиот систем претпоставува присуство на микроскоп кој има одредена цена на поделба. Со помош на удари применети на шината на нивото, мерењата се вршат во метри, сантиметри, милиметри.

Теодолитот, поради својата разновидност, има совршен референтен систем поврзан со дигитално индексирање, па затоа, индустриската индустрија започна со производство на разни модифицирани уреди. Современиот уред на теодолит се разликува од основниот модел со присуството на компензаторот, кој е одговорен за оперативната инсталација на дополнителната можност за видување.

За разлика од нивото, теодолитот на секој дизајн може да се примени на две нивоа одеднаш. Не само на хоризонтално ниво, како на ниво, туку и на вертикална. Развојот на инструментите го вклучува развојот на производството на теодолитите, кои се разликуваат според техничките карактеристики на повисоко ниво, што исто така важи и за нивните оперативни својства.

Обемот на теодолит е поширок од нивото, поради можноста за спроведување на точни студии и пресметки. Ако ги споредиме двата вида на уреди, тогаш за одредена класа на употребеното ниво се обезбедуваат посебни барања.

Назад кон содржината

Услови за квалитативна примена на теодолит и ниво

Сметководство со теодолитско снимање

Пример за табела за испитување на теодолит.

Геодети претпочитаат да имаат одеднаш два инструмента за истражување, од кои секоја е погодно за одредени услови за мерење. Во пракса, се планира да се примени подобрена евиденција, која повеќе нема да биде скептична, како пред нивото.

За неколку години теодолитот, без кој е невозможно да се управува со геодезијата, ќе има високо опремена конструкција. На пример, ќе може да се користат специјални кругови за пребарување во уредот.

Ако геодетите треба да работат на отворен простор, употребата на ласерско ниво можеби не е толку прикладна како да се земаат мерења со теодолит. Ова се должи на фактот дека при светло и неомогено осветлување ласерскиот сноп на нивото може да се превиди. Во принцип, за теренски услови за мерење, традиционален теодолит е покорисен оптички уред кој не бара батерии или батерија за работа.

Теодолитите телескопи се опремени со мрежи од четири вида на теми. Точката на пресек на филаментите на решетката и оптичкиот центар на леќата се нарекува оската на цевката на цевката. Производството на уредот е поврзано со инсталацијата која е нормална на неговата вертикална оска, што е главна. Со прецизно поставување на вертикалната оска, секоја ротација на телескопот, која е фиксирана во нулта позиција, положбата на оската на видување треба да биде поврзана со хоризонталната рамнина. Ова својство на ниво е основно бидејќи цевката може да има само нула позиција.

Назад кон содржината

Главната разлика помеѓу нивото и теодолит во нивната практична примена

Назад кон содржината

Како е инсталирање на мерни инструменти за статив

При инсталирање на поддршка на ниво на измената не е потребна. Неопходно е да се следи главата на уредот, така што е потребно повеќе или помалку хоризонтална положба.

Теодолит анкета

Теодолитна шема на анкетирање.

Ако сакате да инсталирате теодолит, статив за тоа мора да биде центриран. За оваа намена, фиксирана линија е прицврстена за заглавената завртка. Трипод е инсталиран така што линијата за извлекување е поблиску до центарот на приклучокот, што служи за означување на стоечката точка на алатот.

Прилагодувањето на стативот треба да се направи со притискање на нозете и поместување на нив за посигурно прицврстување на мерниот инструмент опремен со телескоп. По ова, овните на стативот треба да бидат прицврстени и подесувањето треба да се направи попрецизно со притискање на стапалото на испакнатината на специфичната нога.

Кога оваа постапка е завршена, нивото или теодолит се отстранува од кутијата или кутијата за да се инсталира инструментот, при што се поставуваат краевите на вилиците за подигнување со посебни засеци на главата на стативот. Тогаш е неопходно да ги одвртите завртките што се креваат со еднаква висина и да го поправат алатот на стативот.

Назад кон содржината

Како да го инсталирате инструментот на статив

Подигање завртки и нивоа овозможи понатамошна инсталација на ниво или теодолит. Ова се должи на потребата да се донесе главната вертикална оска во вертикалната положба. Ако го инсталирате нивото, кликнете на испакнување на секоја нога на стативот, така што кружното ниво е во средишната положба.

Потоа, телескопот треба да биде поставен во позиција која е паралелна со линијата на двата шрафа за подигнување. Кога се ротирате во различни насоки, балонот прикачен на телескопот треба да се доведе до средната положба.

Потоа повторете ја ротацијата на телескопот, поставувајќи ја паралелно со линијата, која се однесува на другите две завртки. Како резултат на тоа, нивото треба повторно да биде во средната положба. Тогаш секој пресврт на телескоп на ниво нема да го донесе меурот од дадената позиција.

Назад кон содржината

Карактеристични карактеристики на грешката при мерењето

Употребата на оптичко ниво е поврзана со одредувањето на релативната вредност, што укажува на степенот на потценување или надминување на која било марка во однос на точката поврзана со поставувањето на нивото. Користејќи оптичко ниво, направете ги потребните мерења на растојанието до шината.

Важно е точно да ги одредите аглите во хоризонталната рамнина. Сепак, ова е доволно за да се направи расчленување на фондацијата за селска куќа. Во овој случај, не е неопходно да се користи скап оптички теодолит за оваа намена.

Често, оптичкото ниво има грешка во мерењето што е помала од грешката на најскапите ласерски уреди со висока точност. За конвенционалните модели на уреди, грешката ќе биде околу 2 мм за 1 км двоен удар. Поради оваа причина, употребата на оптичко ниво е почеста за подолги растојанија и точен резултат на мерење.

За оптика на кое било ниво, типичен е минималниот степен на отстранување на железничката пруга од местото на инсталирање на алатот, што е 0,4 m. Оваа вредност е доволна за да се овозможи градежните работи да се изведуваат дури и за објекти од минимално значење.

Додај коментар