Како да го користите нивото

За да се справите со тоа како да го користите нивото, не треба да преземате специјални курсеви или да одат во геолошкиот институт. Само ќе биде потребно да ги проучувате сите нијанси на работата и да се запознаете со технологијата, по што самостојно може да извршите мерења не полошо од искусни специјалисти.

Ниво на градилиште

Нивото се користи за изведување на неопходните мерења пред изградбата.

Принципот на геодезија на градилиштето

Во процесот на изработка на планови во природата, ќе биде потребно да се утврди разликата во височините на неколку точки на основните делови и височината, што се смета за условно ниво. Најчесто, работата се изведува со користење на израмнувачки и геодетски шини. Така, можно е да се дефинира и спроведе геометриско израмнување.

Процесот на мерење на нивото

Процесот на мерење на нивото.

Во овој случај, оптичката оска на инструментот е хоризонтална. Од ознаката на условното ниво неопходно е да се најде разлика во височините на индикаторите со ознаките на решетките. Во текот на работата, секоја таква точка се наоѓа на растојание од 100 метри од точката на поставување на нивото. Нивото мора да се мери најмалку 3 пати, што е неопходно да се земе аритметичката просечна вредност. Врз основа на податоците, можете да подготвите план на земјиштето.

Во процесот на разгледување на принципот на работа на овој уред, не може да се спомне важна компонента, имено рампата за израмнување. Ова е специјален бар кој се поставува вертикално во точките за мерење на височините на базите. Овој производ е направен од дрво или метал (во најголем дел од алуминиум).

Уредот има стандардна должина (3-4 м). За полесно движење, железничката пруга може да се преклопи на половина. Современите опции на решетките имаат телескопски лизгачки механизам.

Назад кон содржината

Листа на алатки што ви се потребни за израмнување

На страните на стандардните ребра за израмнување, во повеќето случаи, се применува матрицата: на предната страна, обележувањето е направено во метричкиот систем на мерење, а на задната страна - во инч. Прво, железничката пруга мора да биде инсталирана со посебна ознака на долниот метален држач до центарот на мерната точка.

Ниво на уред

Нивото на уредот.

За погодност, постојат специјални рачки за одржување на уредот во овој момент. Во квалитетни ленти, кои се направени од легури на железо-никел, се обезбедуваат посебни нивоа на меурчиња, кои се користат за контрола на вертикалната положба на штицата.

Во процесот на извршување на работа на теренот за време на првичната студија за развојот што се подготвува, важно е да се спроведе сеопфатно моделирање на структурата што се произведува во целокупната интеракција со природата на природата.

Технологијата на фотографирање на мерните точки со трансфер на вистински вредности како податоци за компјутерски софтвер овозможува симулација на објект и нејзина интеракција со околината.

Ќе ви требаат елементи како што се:

  • ниво;
  • специјален софтвер;
  • реики.
Назад кон содржината

Нивелирање методи на теренот

Нивоа се голема група на уреди кои се користат за одредување и евидентирање на точната позиција на различни елементи во висина. Елементите во овој случај можат да бидат произволни ознаки и подрачја, а не специфични обележја.

Суштината на израмнување е да се одреди разликата во висината помеѓу нивоата на фабрикуваната структура. Вкупниот износ на градежни работи ќе зависи од големината на овој вишок и правилно мерење. На пример, од планираното почетно ниво на првиот кат од зграда, можно е да се пресмета длабочината на подрумот, протокот на подземната вода, дизајнот на системот за одводнување, видот на изолација на слепиот простор итн.

Постојат следниве методи на израмнување:

Точка на инсталација ниво за мерење

Точки на поставување на ниво за извршување на мерења.

  1. Хидростатски метод. Врз основа на својството на локацијата на течноста во соодветните садови. Тој има висока точност и овозможува мерење надвор од границите на видливоста помеѓу одредени точки. Во овој случај, мерењата се поврзани со потребата да се постават и полнат цревата и цевките со голема должина со течност, што во некои случаи не е многу погодно.
  2. Барометарски метод. Се користи во процесот на планирање на големи структури на архитектура. За спроведување на овој метод, ќе треба да користите високо-прецизни барометри и специјален софтвер за компјутери. Овој метод не се користи за изградба на приватни куќи.
  3. Тригонометриски мерења со претворање на теодолит. Овој метод е добар, бидејќи во овој случај не се потребни помошници со дополнителни ремени. Теодолитот мерења може да се врши во хоризонтални и вертикални агли. Сепак, многу потешко е да се справиме со принципот на работа на овој уред отколку со работењето на конвенционално ниво. Недостаток е што теодолит е многу поскап.
  4. Геометриските мерења на аглите на височините со помош на обични нивоа се направени исклучиво во една рамнина и треба да се монтираат дополнителни знаци (решетки може да се користат) при нивното движење од едно до друго место. Списанието ќе треба да направи соодветни записи.

Едноставноста и сигурноста на мерењата на стандардното ниво, неговата компатибилност со целите на конструкцијата го прават овој уред најпопуларен во процесот на планирање на многу видови на работа: од фрлање на основата за проверка на точноста на покривот.

Назад кон содржината

Изградба и класификација на стандардни нивоа

Оски за локација на шемата при проверка на нивото

Шеми за распоред на оските за време на калибрацијата на нивото: A-B-шеми на локацијата на оските за време на калибрацијата на нивото, g - положба на нивото за време на третата калибрација.

Овој уред има едноставен дизајн. На стативот е главната оптичко-механичка единица, која е интегриран систем на леќи. Овој јазол треба да обезбеди хоризонтално усогласување на зракот, додека е дозволено само минимално отстапување. Леќи може да дадат прав или превртен модел. Во вториот случај, мерната шина, исто така, мора да се преврти за време на инсталацијата на земја.

Во горниот дел од дизајнот на сите нивоа треба да изградите сензори за ниво. Прецизната инсталација на уредот на теренот го одредува квалитетот на понатамошните мерења. Квалификуван специјалист редовно ќе ги проверува вредностите на овие сензори, изведувајќи ги, доколку е потребно, нивно прилагодување со посебни навални рачки на оптичко-механичката единица. Навреме може да се детектира случаен отстапување на уредот од точната локација на теренот и да не се ре-мерка.

Пред да го користите нивото и решетките, ќе треба да се запознаете со главните типови на уреди за геометриски мерења на висината над.

Наједноставниот и најприфатлив е ниво со цилиндрично ниво кое се наоѓа на цевката за вид.

Попрецизен е мерачот со автоматска компензација на грешки при инсталацијата, но чини многу повеќе. Удобно е да се користи во процесот на мерење на проблематични почви: урнатини, песок итн. Уредите со електронски мерни системи се користат во процесот на дизајнирање на големи објекти. Овој дизајн е тешко да се конфигурира и да работи.

Според класата за мерење на точност, израмните структури можат да се поделат на такви главни групи како што се:

  • технички уреди (означување H-10, H-12 итн.);
  • точни уреди (ознаки од N-3 до H-9);
  • високопрецизни уреди (ознаки од N-05 до H-2.5).

Броевите во обележувањето укажуваат на просечна грешка во мерењето во mm / km. Треба да се разбере дека дури и технички уред ќе даде отстапување од околу 1 см на 1 км оддалеченост од објектот. Ова е доволно за да се спроведе точен дизајн и правилно планирање на голем број градежни работи.

Назад кон содржината

Како да го користите нивото правилно: чекор по чекор водич

Принципот на работа на ласерско ниво

Принципот на ласерско ниво.

Првото нешто што треба да го инсталирате статив. Шрафовите за прицврстување на сите нозе на стативот ќе треба да се олабават. Потоа, секој елемент за поддршка мора да се турка до потребната должина. Во овој случај, должината може да биде различна, бидејќи алатот мора да се монтира на тежок терен. Горниот дел од стативот е поставен во хоризонтална положба. Потоа треба да ги затегнете завртките за прицврстување на сите елементи за поддршка. Повеќето уреди се опремени со мазни елементи за корекција, кои се поставени на нозете на стативот. Со нивна помош, можете да ја подесите хоризонталната положба на горната платформа.

Следната фаза е монтирана на израмнување. Самата цевка за инструменти е прикачена на стативот со неколку завртки. Следно, треба да користите сензори за ниво. Со помош на ротацијата на завртките за прилагодување, потребно е да се постигне централна локација на нивоата на балонот во однос на функциите кои се применуваат на нив. За погодност, првото нешто што треба да го поставите нивото на меур во еден прозорец, не обрнувајќи внимание на друго. Понатаму, следното ниво се приспособува земајќи ги предвид следењето на позицијата на првиот. Треба постепено да го прилагодувате уредот за да постигне хоризонтална положба на местото за инсталација.

Потоа се фокусира оптичко-механичката единица. Пред да работите со оптичко ниво, ќе треба да го прилагодите окуларот на порамнетата цевка според видот на корисникот. Фокусот на стандардниот дизајн на овој тип е како што следува. Уредот мора да биде посочен на добро осветлен и прилично голем елемент, по што ќе работи со подесувања се додека не се прикаже мрежната обвивка на овој елемент што е јасно можно. Понатаму, истите чекори треба да се повторат со решетките, кои ќе бидат инсталирани на друга, не премногу осветлена површина. Експериментирањето со прилагодување на фокусот на елементи со различно осветлување може да помогне во процесот на понатамошни мерења.

Кога уредот е инсталиран што е можно попрецизно, подредени и фокусирани, можете да ги мерите и снимате забелешките. Две ленти треба да се стават на предниот и задниот дел на уредот. Предната ќе ја прикаже вредноста на добиената висина, грбот ќе се користи за калибрирање на индикаторите. Прво на сите, треба да го покажете нивото на страната на црна лента.

По фокусирањето, треба да го снимите индикаторот со удари. Потоа фокусот се прави на предната плоча, просечната вредност е поставена на негова страна со црвена боја. Овој процес се нарекува израмнување на средната линија. Во овој случај, резултатите ќе бидат точни, ако е потребно, можете лесно да ги повторите мерењата.

Говорејќи за тоа како правилно да го користите нивото, треба да знаете дека сè е едноставно. Вие само треба да ги знаете сите нијанси.

Додај коментар