Инструкции за користење на ниво

При извршување на разни градежни работи често се користи таква алатка како ниво. Но, не секој знае како правилно да го користи и како да го инсталира нивото.

Израмнување на ѕидовите со ниво

Нивото на конструкција се користи при поставување на внатрешни прегради и прозорци, поставување на тавани, за усогласување на отворите и пополнување на подот.

Нивото може да биде ласерско или оптичко. Тие исто така се поделени на точни и високопрецизни модели. Ако едно лице може да работи со ласерски уред, тогаш за да се изврши работа користејќи оптичко ниво, ќе ви требаат две лица: еден ќе ги чита, а вториот ќе ја задржи шината на точките каде што се врши истражувањето.

Начините за користење на нивото можат да бидат многу различни. На градилиштето се користи за мерење на височини. Се применува како при изведување на земјиште и бетон и завршна обработка.

Карактеристики на употреба на ласерско ниво

Оваа опрема била измислена пред околу 200 години, но оваа алатка постојано се подобрува, а сега најчесто се користат ласерски модели.

Принципот на работа на ласерско ниво

Принципот на ласерско ниво.

Во инструкциите за нивото, производителите опишуваат на доста детален и достапен начин фазата на нејзината подготовка за работа, па затоа треба внимателно да се проучи. Говорејќи во општи услови, прво треба да ги вметнете батериите, бидејќи без нив ласерската опрема нема да работи. Некои модели имаат батерија и треба да се наплаќаат пред да почне да работи. Откако е поврзан напојувањето, уредот мора да биде вклучен, и ако видите ласерски зраци, тогаш можете да започнете со инсталирање на нивото.

Упатството покажува дека оваа опрема може да се инсталира на подот, ѕидот, таванот или на статив. Сето ова се одредува на самото место, понекогаш, за да се добие зракот под потребниот агол, но нема статив, можете да ставите предмети со потребната дебелина под опремата. Ако имате потреба да ја користите оваа опрема на отворено, прво треба да го прочитате упатството за негово користење и да бидете сигурни дека уредот е дизајниран да ја извршува таквата работа, а исто така да дознаете за тоа на кои температури може да работи и дали има заштита од прав и влага.

За да се израмнат ѕидовите, подот или таванот мора да се инсталираат во хоризонтална положба. Ова може да се контролира користејќи ниво на меур што е вградено во уредот или посебно ниво на зграда.

Во некои модели, поставувањето може да биде малку поинакво, и ова може да се најде подетално од упатствата, но во основа редоследот на поставките е ист.

Во секој уред има избор на зрак. Може да биде хоризонтална или вертикална, или и двете може да се користат одеднаш. Во многу модели постои функција на ласерски точки и точки на извлекување.

Уред за ниво на ласер

Уредот е ласерско ниво.

Употребата на ротационо ниво може да бара дополнителна конфигурација и избор на аголот на скенирање. Ако треба да проверите само вертикалност, се препорачува да оставите само една оска и да ги исклучите другите нивоа. Така, ќе ја намалите потрошувачката на енергија и ќе го продолжите животот на уредот со едно полнење.

Со цел да се олесни работата со наведениот уред, можете да користите детектор. Тоа е мал уред, може да ги разликува ласерските зраци кои се невидливи за луѓето. Често тоа се случува кога нивото е поставено на значително растојание. Со цел нивото да работи во тандем со детекторот, има посебен пулсен режим, во кој треба да го вклучите уредот.

За да бидете безбедни за користење на ласерски уред, мора да носите специјални очила. Тие можат да бидат снабдени со уредот. Ако не, тие можат да се купат одделно, не треба да се занемари употребата на очила.

Со цел да се прилагоди ласерско ниво, целта се користи. Неговата цел е иста како целите што се користат во цртичка. Ако растојанието меѓу предметите е големо, тогаш можете да користите оптички преглед за прецизно да ја погодите целта.

Назад кон содржината

Различни видови ласерски нивоа

Нивото на ротација има посебен мотор, кој по инсталирањето на уредот во хоризонтална положба почнува да ја ротира главата, додека ласерскиот зрак се применува во радиус од 360 степени.

Видови ласерски нивоа

Видови ласерски нивоа.

Таквите уреди најчесто се користат на градилиштата каде што се бара работа на долги растојанија.

Градителот на ласерските авиони може да биде линеарен или точен. Во првиот случај, линијата е прикажана на објектот, а во втората - поени. Во конвенционалните уреди се создава хоризонтална и вертикална рамнина, а во мултипризматични модели на авиони може да биде поголема. Овие уреди имаат мал капацитет, па затоа главно се користат за изградба или монтажа во затворени простории.

Тестирањето на ласерска опрема често не е неопходно, но понекогаш треба да се направи. Ако имало дефект на уредот, тогаш неговото прилагодување се врши во сервисен центар.

Назад кон содржината

Карактеристики на работа со оптичко ниво

Класичната опција е оптичкото ниво. Тоа е едноставен, сигурен и прецизен уред, проверен за време. Работи во сите услови и не бара батерии или батерии.

Тоа е прилично едноставно да се работи со таков уред, но ќе ви требаат две лица за да го направите ова, додека со користење на ласерско ниво можете сами да се справите со него. За да го инсталирате оптичкиот уред со помош на статив, уредот се поставува во хоризонтална положба. Потоа, една личност гледа во окуларот на мерната шина, ја поправа ознаката, потоа шината се пренесува на друго место и повторно ја поправа ознаката. Разликата помеѓу читањата и ќе укаже на разликата во височините.

За време на работата со наведениот уред ќе биде неопходно основното знаење од геометријата, а исто така внимателно и нормално.

Прилагодување на оптичкото ниво:

Оптичката шема на ниво со компензатор

Оптичката шема на ниво со компензатор.

  1. Инсталирајте го уредот на статив.
  2. Со помош на шрафови го инсталираме во хоризонтална положба. За ова, неопходно е воздушниот меур на ниво на меур на секој инструмент да биде во средината.
  3. Насочете ја острината во телескопот, зашто има посебен шраф. Неопходно е да се насочи цевката кон мерната линија и да се постигне најточна слика.
  4. Уредот е подготвен за употреба, во постарите модели можете да ја видите превртената слика, што ја прави работата потешка.

Бидејќи квалитетот на изведбата на сите последователни дела ќе зависи од резултатот од работата на нивото, периодично е неопходно да се провери исправноста на неговата работа.

Доколку се детектираат дефекти или неточности во работата на ниво, неопходно е да се изврши негово прилагодување, односно враќање на првичните карактеристики. За секој уред, прилагодувањето се врши според методот опишан во упатствата.

Назад кон содржината

Употреба на ниво при изведување на различни дела

Израмнување на ѕид

Поставување на плочки користејќи ласерско ниво

Кога поставувате плочки на подот, треба да ги проектирате крстосните зраци на површините каде што се поврзани плочите.

Ако го споредите нивото на ласер со нивото на меурчиња што се користело за усогласување на ѕидовите, тогаш ќе видите колку е полесно да ја извршувате оваа работа користејќи ја наведената опрема.

Со цел да се провери плошноста на ѕидот, таванот или подот, едноставно е доволно да се испрати ласерски зрак по нив. Пред тоа треба да ставите ознаки за проверка. Веднаш ќе ги видите сите недостатоци на ѕидот, и ќе биде јасно која количина на материјал и на кое место е неопходно да се наметне за да се усогласи.

Поставување плочка

За овие цели, најдобро е да се преземе ниво во кое постои функција за создавање на крос-зраци вертикално и хоризонтално. Ова крстосување треба да се испрати до центарот на идните плочки, и ќе видите како е неопходно да се изврши поставување на плочки. На овој начин, можно е да се постават плочки и на подот и на ѕидовите.

Обојување

Иако за многумина може да изгледа дека ова е едноставен процес и користење на уред за израмнување е бескорисно тука, но тоа не е. Со помош на наведениот уред можете да означите вертикални линии, и правилно можете да лепите на позадината. Хоризонталниот сноп се користи за правилно обележување на границите.

Мебел поставеност

Ако ѕидовите во просторијата се рамномерни, а кабинетот е неправилно закачен на нив, тоа ќе ги негира сите ваши напори што ги поминавте за време на поправката.

За инсталација на мебел, можете да го користите вообичаеното ниво на меур, но многу е полесно да се направи оваа работа со помош на ниво. Овој уред, исто така, може да се користи за контрола на зацврстување на завесите, додека прави друга работа.

Изврши реконструкција на просториите

Честопати има потреба од реконструкција на просторијата, додека пак треба да инсталирате нови партиции. Користењето на нивото ќе ви овозможи точно да ги наместите ѕидовите или ѕидовите, само за да ги насочите зраците во вистинската насока - и можете да почнете да работите.

Понекогаш станува неопходно да се создадат наклонети авиони, а потоа е многу тешко да се направи без ниво. За означување на навалена линија може да има функција во опремата што ви овозможува да го смените аголот на зракот. Ако не е таму, тогаш не грижете се, доволно е да го блокирате системот за автоматско израмнување и да го поправите уредот во статив под прав агол.

Назад кон содржината

Преземање на мерења

Се разбира, невозможно е да се измери со помош на само овој уред, но во голема мера може да помогне во овој процес. Доколку опремата има изместена функција, тогаш мерењето на висината од таванот до подот со нерамни ѕидови ќе биде лесно.

Употребата на ласерско или оптичко ниво во голема мера го поедноставува и го забрзува изведувањето на многу градежни работи, значително ја зголемува точноста на мерењата, а со тоа и квалитетот на работните перформанси.

Додај коментар